Usługi kadrowo-płacowe

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oferujemy Państwu pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Jako dostawca najwyższej jakości usług z obszaru kadr i płac dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z przepisami i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności. Ta wiedza jest dostępna dla Państwa w ramach usługi i nie trzeba jej zdobywać oraz stale aktualizować szkoląc własny personel.

Oferta outsourcingu kadr i płac KRP TAX Consulting sp. zo.o. obejmuje m.in.:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
  • naliczanie płac,
  • kompletną administrację kadrową,
  • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
  • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
  • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
  • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
  • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
  • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się więcej.